Beste dansers,
Na intensief beraad heb ik besloten per direct alle lessen in Leiden en Leiderdorp, dansavonden en feesten te staken, totdat de situatie in NL is verbeterd. Ook de open dansdagen, die gepland staan op 29 maart, 30 maart en 1 april, stellen wij uit. Een moeilijke beslissing, maar ik denk wel een verstandige. Ik voel mij als dansschoolhouder verantwoordelijk voor jullie welzijn, dat van mijn docenten en van iedereen om jullie heen. Alleen gezamenlijk kunnen wij de verspreiding van dit virus afremmen.
Wanneer wij weer verder kunnen (hopelijk in april of mei), hangt af van de ontwikkelingen in Nederland. Over de nog resterende lessen, informeren wij jullie zodra dat mogelijk is.
Ik houd jullie op de hoogte via social media, de website en nieuwsbrieven. Ik wens iedereen een goede gezondheid en veel wijsheid toe en hoop op jullie begrip.

Monique Struch
eigenaar Dos Bailadores

Dear dancers,
After intensive deliberation, I decided to immediately stop all classes in Leiden and Leiderdorp, dance socials and parties, until the situation in The Netherlands has improved.  We also postpone the open dance days, which are scheduled for March 29, March 30 and April 1.  A difficult decision, but I think it is a sensible one.  As a dance school owner, I feel responsible for your well-being, that of my teachers and everyone around you.  Only together, we are able to slow down the spread of this virus.
When we can continue (hopefully in April or May), depends on developments in the Netherlands. We will inform you about the remaining lessons as soon as possible.
I will keep you informed via social media, website and newsletters.  I wish everyone good health and wisdom and count on your understanding.

Monique Struch
owner Dos Bailadores