GOED NIEUWS!

Beste cursisten,

LESSEN WEER VAN START
Volgens de persconferentie van 17 november jl. zijn groepslessen weer toegestaan. Voor de zondag, maandag, dinsdag en woensdag lessen staan er op alle locaties nog 2 lessen open. Voor de donderdag en vrijdag nog 3. Wij hervatten de lessen op donderdag 19 november om 18.55 uur.

GELDENDE REGELS
Vanzelfsprekend blijven alle overige regels van kracht:

– blijf thuis bij verkoudheidsklachten, symptomen van Covid-19 of wanneer je de afgelopen 14 dagen in contact bent geweest met iemand met Covid-19* (zie onderaan reminder van de complete gezondheidschecklijst*). Neem in dat geval contact op met Monique: info@dosbailadores.nl / 0654206755
– nies/hoest in je elleboog
– was/desinfecteer je handen bij binnenkomst en vertrek
– houd minimaal 1,5 m afstand van andere dansers/danskoppels en docenten
– kom vlak voor de les binnen en vertrek direct na de les
– blijf niet voor de dansschool staan praten
– draag een mondkapje bij binnenkomst en vertrek
– draag bij voorkeur een mondkapje tijdens het dansen
– laat indien mogelijk je jas / tas in de auto
– de bar is gesloten
– er zijn geen oefenavonden

NIEUWE LESSEIZOEN
Het nieuwe lesseizoen start in januari. Wij inventariseren in lesweek 8  en 9 wie er door willen, zodat wij het nieuwe lesrooster kunnen maken.

Wij verheugen ons erop dat wij jullie weer les mogen geven.
Het DOS docententeam.

GOOD NEWS – WE START AGAIN

According to the press conference on November 17, group lessons are allowed again.

There are 2 remaining lessons on Sunday, Monday, Tuesday and Wednesday. On Thursday and Friday 3 lessons remain.  We will start again on Thursday, November 19 at 18.55 hours on all our locations.

RULES
Naturally the existing rules of 2 weeks ago are still the same!

– stay at home if you have a cold or symptoms of Covid-19 or if you have been in contact with someone with COVID-19 in the last 14 days (in those cases please contact Monique: info@dosbailadores.nl / 06-54206755). See for the complete health check below*.
– sneeze/cough in your elbow
– wash/desinfect your hands well at arrival and departure
– keep at least 1,5 m distance from other dancers/dance couples/teachers
– arrive shortly before your class starts and leave immediately after class
– don’t stay talking/socializing in or in front of the school
– wear a mask when you enter and leave the school
– we advice you to wear a mask during class
– leave your coat / bag in your car, if possible
– the bar is closed
– there are no practice nights

We wish you happy and healthy dance weeks.

NEW DANCE SEASON
In January we will start the new dance season. This means that our teachers will ask you in week 8 and 9 if you wish to continue, so that we can make the new schedule.

BELANGRIJK/IMPORTANT: GEZONDHEIDSCHECK/HEALTH CHECK

Indien je een van de volgende vragen kunt beantwoorden met “ja”, verzoeken wij je dringend niet naar lessen te komen en je af te melden door te mailen naar info@dosbailadores.nl

 1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?
  2. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment een huisgenoot/gezinslid/vaste danspartner met één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?
  3. Heb je COVID-19 (Corona virus) gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
  4. Heb je een huisgenoot/gezinslid/vaste danspartner met COVID-19 (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huis- genoot/gezinslid/vaste danspartner terwijl hij/zij nog klachten had?
  5. Ben je in quarantaine omdat je bijvoorbeeld direct contact hebt gehad met iemand bij wie  COVID-19 is vastgesteld?

If you can answer one of the following questions with “yes”, you’re seriously requested not to come to the dance classes and inform us via info@dosbailadores.nl:

 1. In the last 24 hours or at the moment, do you have one or more of the following symptoms: nose cold, coughing, shortness of breath and/or fever (from 38 degrees Celsius and higher)?
 2. In the last 24 hours or at this very moment, have you been in contact with a housemate/family member/fixed dance partner with one or more of those complains: nose cold, coughing, shortness of breath and/or fever (from 38 degrees Celsius and higher)?
 3. Did you have COVID-19 (Corina virus) confirmed by an official test and has this result been confirmed in the last 7 days?
 4. Do you have  a housemate/ family member / fixed dance partner with COVID-19 (confirmed with a lab test) and was your last contact with this person shorter than 14 days while this person didn’t have complaints yet.
 5. Are you in quarataine because you had direct contact with someone who has COVID-19?